Symptomen checklist

Symptomen checklist

Vermoedt u dat uw kind klachten heeft door een voedselallergie? Door antwoord te geven op deze vragen kunt u beter de verschijnselen herkennen die mogelijk veroorzaakt worden door voedselallergie. Bespreek de testresultaten met de arts van uw kind. 

  • Huid
  • Maag-darmkanaal
  • Luchtwegen
  • Andere aandoeningen
  • Resultaten
Huid
Vragen van
Heeft uw kind last van eczeem?
Vragen van
Heeft uw kind last van huiduitslag?
Vragen van
Heeft uw kind last van jeukende, rode, verdikte huid?
Maag-darmkanaal
Vragen van
Geeft uw kind over?
Vragen van
Is er een refluxprobleem?
Vragen van
Heeft uw kind diarree?
Vragen van
Heeft/had uw baby last van zuigelingenkoliek?
Vragen van
Heeft hij/zij last van winderigheid?
Vragen van
Heeft uw kind bloed in de ontlasting?
Vragen van
Heeft uw kind obstipatie?
Luchtwegen
Vragen van
Heeft uw kind last van niezen?
Vragen van
Heeft uw kind last van een piepende ademhaling?
Vragen van
Heeft uw kind ernstige ademhalingsproblemen?
Andere aandoeningen
Vragen van
Hebt u een zwelling opgemerkt van het oog, de lip of het gezicht?
Vragen van
Is het moeilijk om de baby te laten stoppen met huilen?
Vragen van
Voelen zijn/haar kleren ‘s ochtends zweterig aan?
Vragen van
Heeft uw kind een lage of geen gewichtstoename?
Vragen van
Is uw kind rusteloos tijdens het slapen?
Vragen van
Weigert uw kind om gevoed te worden?
Vragen van
Lijkt het of hij/zij een gekromde rug heeft?
Vragen van
Heeft hij/zij last van extreme huilerigheid?